Een productontwikkelingsproces kent een aantal opeenvolgende fases. In elk van deze fases kan er worden gekeken naar de ergonomie van het te ontwikkelen product. De ervaring leert dat hoe vroeger dit wordt gedaan, des te efficienter (en goedkoper) men komt tot een 'goed ontworpen' product- dat wil zeggen gebruiksvriendelijk en veilig voor zoveel mogelijk mensen in tal van varierende gebruiksomstandigheden. Om dit te bereiken is naast kennis over de fysieke verschillen tussen mensen ook kennis, en vooral creativiteit en 'out of the box denken' nodig om de verschillen in gebruiksgedrag te voorspellen en hier op in te spelen. Deze twee zaken zal Erin daarom in elk project proberen te combineren. In verschillende fases van het productontwikkelingsproces kan dit bijvoorbeeld zijn:

Oriëntatie

  • Verkennen en samenvatten van relevante ergonomische literatuur en normering

Analyse - onderzoek

  • Gebruiksonderzoek; observatie van het gebruik van bestaande producten en/of vergelijkbare producten en het opsporen van gebruiksproblemen
  • Analyseren van de ergonomische / antropometrische kenmerken van de gebruikersdoelgroep

Synthese - ontwikkeling

  • Opstellen van een programma van eisen met betrekking tot de ergonomie en veiligheid
  • Testen van productconcepten, functionele modellen en eerste prototypen

Detaillering - technische uitwerking

  • Toetsing van productvoorstellen op aspecten van fysieke, sensorische en cognitieve ergonomie

Implementatie

  • Gebruiksonderzoek; evalueren bestaande producten in de gebruiksituatie en het maken van voorstellen tot productverbetering

Geïnteresseerd?
Bel of email gerust voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

English version...

Copyright © 2011