Beter Badhuis, een nieuw badconcept voor woonzorgcentra

Door de toenemende vergrijzing komt er een steeds grotere druk op het zorgsysteem te staan. Veel ouderen hebben hulp nodig bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen en vanuit de praktijk blijkt dat vooral de lichamelijke verzorging, baden en douchen, (arbeids)intensieve zorg vraagt. Het idee ontstond het badhuis opnieuw te introduceren speciaal voor ouderen. Dit badhuis ‘nieuwe stijl’ zou door de toepassing van innovatieve technologische voorzieningen mogelijk een oplossing kunnen bieden voor dit toekomstige capaciteitsprobleem en voor de oudere tegelijkertijd meer luxe op het gebied van baden.

Woningcorporatie Vestia en Zorginstellingen Pieter van Foreest wilden een onderbouwd projectplan voor dit innovatieve ‘badhuis voor ouderen’ om hiermee mogelijke financiers te benaderen en/of subsidieaanvragen te kunnen doen. Om een beter beeld te krijgen van de behoeften die ouderen hebben en de eisen die zij stellen ten aanzien van het baden in een innovatief badhuis voor ouderen, d.w.z. buiten de muren van de eigen woning, werden vraaggesprekken georganiseerd met zowel ouderen als zorgverleners. In deze ‘focus groups’ participeerden in totaal 12 personen (5 mannen 65+, 4 vrouwen 50+ en 3 zorgverleners). Met behulp van 3 ingesproken scenario’s werden voor de groepen verschillende badhuis-mogelijkheden geschetst. Vervolgens werden de proefpersonen gevraagd hierop te reageren en de positieve en negatieve aspecten van elk scenario aan te geven.

Het uiteindelijke resultaat: is een projectplan, beschreven in een publicatie, geschikt voor presentatie, waarmee bedrijven en subsidieverstrekkers benaderd kunnen worden. Centraal in deze publicatie staan de toepassing van innovatieve technologische voorzieningen en de visie van toekomstige gebruikers.

Download hier de publicatie 'Beter Badhuis, Een nieuw badconcept voor woonzorgcentra'

Copyright © 2011