Digitale werkplektest

In deze digitale vragenlijst wordt gepoogd in 10 vragen via een interactieve website de werkhouding van beeldschermwerkers te beïnvloeden. Blijkbaar werkt dit aantrekkelijk, want 3 maanden na lancering hebben al 40duizend mensen van deze website gebruik gemaakt.

In een eerste beoordelingsronde werd de vragenlijst kritisch bekeken en ge-update door R. de Bruin. De vragenlijst werd naar aanleiding hiervan (gedeeltelijk) aangepast door de opdrachtgever.

In een tweede ronde werd de vragenlijst vervolgens onder verantwoordelijkheid van J.F.M. Molenbroek door Y. Peters getest met 10 proefpersonen. Daarna is de vragenlijst een tweede keer aangepast.

De conclusies die in de persberichten verschenen zijn niet onder verantwoording van de bovengenoemde onderzoekers geschreven, maar vallen volledig op het conto van de opdrachtgever. De adviezen om naar aanleiding van de individueel ingevulde vragenlijst bepaalde hulpmiddelen aan te schaffen vallen ook onder verantwoording van de opdrachtgever.

Momenteel worden de data van de eerste 20 duizend personen door de TU Delft geanalyseerd.

Copyright © 2011