Onderzoek naar RSI bij studenten in 1999, 2000, 2002 en 2004

De sectie Applied Ergonomics & Design (AED) van de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft is al geruime tijd bezig met onderzoek naar RSI (Repetitive Strain Injury). Dit onderzoek heeft als centraal uitgangspunt het gezondheidsprobleem en de risicofactoren duidelijker in kaart te brengen om zo tot meer aanknopingspunten voor preventie te komen en op productniveau mogelijke oplossingen te kunnen formuleren.

In 1999 werd in het kader van een studenten-onderzoeksproject de eerste enquête over RSI onder IO-studenten verspreid. Deze enquête betrof een zogenaamde internetenquête, die digitaal in te vullen was en aan de hand van de antwoorden als beloning het ‘persoonlijke’ risico om RSI te ontwikkelen berekende (‘RSI bij studenten’, De Bruin, 2000). Een artikel over dit onderzoek werd in het Tijdschrift voor Ergonomie gepubliceerd (De Bruin en Molenbroek, 2000).

Naar aanleiding van de toenemende RSI-problematiek op de faculteit Industrieel Ontwerpen (IO) werd in 2000 de Werkgroep RSI-Preventie Studenten IO opgezet. Deze werkgroep nam het initiatief om door middel van regelmatige peilingen de omvang en ernst van RSI-klachten bij studenten te meten. De peilingen worden gedaan door middel van korte schriftelijke enquêtes die worden uitgedeeld tijdens een eerstejaars- en derdejaars vak, ofwel tentamen. De gegevens worden vervolgens met behulp van een statistisch softwarepakket (SPSS) verwerkt en geanalyseerd. Onderzoeksvragen betreffen onder meer algemene gegevens van de steekproef, prevalentie van RSI-klachten bij studenten IO, het effect van preventie-activiteiten, het ontstaan van RSI-klachten en een vergelijking van de resultaten met voorgaande peilingen. De resultaten van de eerste peiling werden beschreven in rapport ‘Studenten en RSI 2000’ (november 2001). De tweede peiling werd beschreven in rapport ‘Studenten en RSI 2002’ (juni 2004). De derde peiling werd beschreven in rapport ‘Studenten en RSI 2004’ (nog niet gepubliceerd). Samen vormen zij de start van een lange-termijn onderzoek naar RSI bij studenten.

Copyright © 2011