Veiligheid speeltoestel

Het onderzoeksproject betrof een theoretische en een praktijk ongevalsreconstructie in opdracht van de rechtbank Assen inzake Gemeente Assen/Mekkelholt. In deze rechtzaak stond het ongeluk van een meisje van 8 jaar en 10 maanden centraal, dat met haar hoofd/nek bekneld zou zijn geraakt tussen de spijlen van het klimrek dat geplaatst stond op de speelplaats van een basisschool te Assen.

In het eerste deel van het onderzoek werd een theoretische ongevalrisicoanalyse met een prototype van het oorspronkelijk klimtoestel uitgevoerd. Hierbij werden theoretische beknellingscenario’s opgesteld en een standaard veiligheidstest m.b.v. testlichamen uitgevoerd.
In het tweede deel van het onderzoek werd met behulp het prototype een praktijk ongevalrisicoanalyse gedaan. Hiervoor werden de diverse spelscenario’s van een groep van 30 kinderen uit groep 6 (8-9 jarigen) geobserveerd, die onder begeleiding en in kleine groepjes op het prototype speelden. Door middel van video-opnamen werden de spelscenario’s vastgelegd om zo een analyse te maken van het ongevalrisico per spelsituatie en de ernst van een mogelijk ongeval in deze situatie. Het uiteindelijke doel was een uitspraak te kunnen doen over het risico dat een beklemming van het hoofd dan wel de nek met dit type klimtoestel in de praktijk zou hebben kunnen plaatsvinden.

Uit te praktijktest bleek overigens dat de risicovolle testopeningen in het klimtoestel voor alle kinderen makkelijk bereikbaar waren en dat zich regelmatig spelsituaties voordeden waarbij een beklemmingsongeval met het hoofd in de testopening goed voor te stellen is.

Copyright © 2011